Berušky

Paní učitelky:  Bc.Kateřina Doležalová, Lada Studánková.
Asistent pedagoga: Marta Seifrtová

 

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 26 dětí, z toho 10 děvčat a 16 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3 do 5 let. 

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“. Díky bohaté a všestranné nabídce se s dětmi můžeme věnovat spontánním hrám i řízeným činnostem. Předškolní věk je označován jako nejdůležitějším obdobím pro vývoj osobnosti a hovoříme o komplexní integrované výchově a vzdělání, která má za cíl všestranný rozvoj dítěte. 

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí.  Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

 

Aktuality Berušky

    Ukázka fotky Berušky