Sluníčka

Paní učitelky: Simona Korejtková, Bc. Eva Štěničková DiS,
Asistent pedagoga: Romana Kindlová

Ve třídě SLUNÍČEK je zapsáno 25 předškolních dětí.
Třída Sluníček je třídou předškolní. Hlavní náplní je příprava dětí pro vstup do první třídy základní školy.
Rozvíjíme děti při všech aktivitách (hudební,výtvarné, pracovní, konstruktivní, matematické a literárně-dramatické). Upřednostňujeme individuální přístup k dítěti, vycházíme z jeho potřeb, podporujeme jeho záliby a rozvíjíme nadání v dané oblasti. Zvláštní péči věnujeme procvičování řeči při jazykových a hudebních hrách. Velký důraz klademe na předškolní přípravu v oblasti řečové, rozumové a grafomotorické. Děti se postupně seznamují se školními povinnostmi při hře „na školu“ a při návštěvě školy poznávají školní prostředí.

Vytváříme pro děti a jejich rodiče příjemné prostředí, ve kterém panuje přátelská nálada, podporujeme přátelské vztahy, kamarádství a učíme děti spolupracovat s ostatními. Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a co nejlépe je připravit na vstup do základní školy.

Aktuality Sluníčka