Kuřátka

Paní učitelky:  Lenka Ježková, DiS., Bc. Michaela Vondrová
Asistent pedagoga: Zuzana Jílková

 Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2023/2024 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 15 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 4 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka