Úvodní strana

Naše motto:

Zvoneček, jako symbol, který harmonicky rozezní v dítěti radost, aktivitu, zájem, talent a chuť znít stejně harmonicky a pozitivně dál v celém svém životě s láskou k ostatním lidem a přírodě na celé této planetě..

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“

Robert Fulghum

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy,

vítáme vás na webových stránkách Mateřské školy Zvoneček, které vás budou provázet každým dnem školního roku.

Celý tým školy, který se stará o Vaše děti má jeden cíl, a to vytvářet hezkou, klidnou a láskyplnou atmosféru pro výchovu a vzdělání všech dětí. Touto péčí zabezpečujeme dětem pocit pohody, bezpečí a škola se tak stává místem, kde si děti plní svá přání, touhy a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti i talent.

Nabízíme dětem co nejširší okruh činností – impulsů a díky této široké nabídce, každé dítě objevuje svůj zájem o speciální činnost a talent, který je dále rozvíjen pod vedením našich pedagogů. Správné podchycení nadání každého dítěte v tomto věku může přerůst v celoživotní zájem – koníček či dokonce povolání. Dalším důležitým cílem školy je, aby každé dítě odcházelo do základní školy bez řečového handicapu.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Omluvy dětí posílejte p. hospodářce Michaele Mlynářové na telefon:
774 226 619 formou SMS  do 7.30h

Hlášení odchodu dětí po obědě je také do 7.30h!


Poslední aktuality