Zahrada

Mateřská škola Zvoneček usiluje o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se zvláště na estetické a ekologické cítění dítěte. Spolupracuje se základní školou, se ZUŠ, s Ekocentrem, s poradnami a hlavně s rodiči dětí. Pořádá spoustu akcí pro děti v mateřské škole i mimo ni a organizuje mnoho akcí společných s rodiči.

Poskytuje dětem pocit bezpečí a pohody, je místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti a tělesná zdatnost. Díky širokému a rozmanitému okruhu impulsů a nabídek každé dítě objeví svůj talent a může ho dále rozvíjet.

Dalším naším důležitým cílem školy je, aby každé dítě, které odchází do školy základní, bylo bez řečových vad.

Škola v tomto roce dokončila, díky grantům, realizaci projektu s názvem: „Školní zahrada v přírodním stylu“ pro celodenní pobyt dětí s netradičními zahradními prvky. Dnešní děti mají stále méně příležitosti pobývat venku a prostřednictvím vlastních prožitků a bádání získávat potřebné vědomosti a dovednosti. Vytrácí se tak vztah k přírodě a místu, kde žijí. Děti jsou méně vnímavé a obratné. Školní zahrada je příhodným místem, kde můžeme s dětmi objevovat, pozorovat, dotýkat se, hrát si, odpočívat a cvičit obratnost. Přirozeně si osvojují základní znalosti a souvislosti v praxi, ověřují si poznatky, učí se požadovaným postojům a získají tak pocit bezpečí a pohody v přírodě. Zkoumají rostliny a živočichy i sami sebe. Tady jsou pokládány základy aktivní ochrany životního prostředí. Zahrada je nejbližší přírodní učebna. Ideální je tedy přírodní zahrada, která co nejvěrněji kopíruje přírodní podmínky a přirozeně pobízí děti k bádání, objevování, realizaci vlastních nápadů a pěstování rostlin. Zahrada je i zdrojem zdravé úrody ovoce, zeleniny a bylinek pro zpestření jídelníčku dětí v mateřské škole.

Mateřská škola Zvoneček připravuje děti na realitu života, zvyšuje jejich pohybový potenciál a utváří základní morální a estetické hodnoty. Úzkou spoluprací s rodinou zajišťuje pohodové prostředí pro individuální rozvoj každého dítěte.

Na zahradě uprostřed pardubického sídliště jsou děti jako v přírodě.

Zbrusu novou zahradu, kde si děti připadají jako v ryzí přírodě, má MŠ Zvoneček v Polabinách. Školka moderní venkovní prostor před měsícem slavnostně otevřela. Rekonstrukce zahrady přišla bezmála na 4,5 milionu korun a z velké části ji zaplatily dotace. Trvala tři měsíce a skládala se ze dvou projektů: Příroda ve městě bez překážek a Přírodní učebna ve městě bez překážek. Díky vydařené realizaci má všech 158 dětí možnost užít si přírodní prostředí i přes to, že „opravdová“ zeleň s loukou a lesem je pro ně vzhledem ke vzdálenosti od školní budovy pro každodenní návštěvu prakticky nedosažitelná.

Díky penězům z dotačního programu Ministerstva životního prostředí vznikla čás t zahrady, která je rozdělená na 8 částí. Každá ze šesti tříd tu má svůj oddělený prostor k výuce i herní činnosti a jednu velkou část – společnou. Z projektu Státního fondu životního prostředí, respektive z dotačního programu Podpory environmentálního vzdělávání, vznikla na zahradě další část – venkovní přírodní učebna určená pro bádání a experimenty malých školáčků. Spojujícím prvkem zahrady je mlatová cesta, která tvoří okruh a spojuje všechny části zahrady, které jsou odděleny dřevěnými brankami. Děti se v zahradě naučí poznávat přírodní prvky, rostliny i živočichy, seznámí se s ekosystémy. Některé prvky na zahradě: pozorovací jezírko, stromové domky, badatelské stoly: jaro-léto-podzim-zima, sázecí stoly, pyramida na zatloukání hřebíků, velká vodní hra, vodní korýtka, sudy na dešťovou vodu, vědra, ptačí budky, krmítka, pítka, blátiště, sprcha, pískoviště, kačírkoviště, mlhoviště s opalovacím molem, zvonička, zvýšené záhony, přírodní úkryty, venkovní čajovna, přístřešky se stoly a lavicemi, pítka pro děti, hmatová stezka, indiánský stan tee-pee, ohniště, komposty, broukoviště, hmyzí domek, ježkovník, dendrofon, vrbové chýšky, vrbová hnízda pro děti a vrbový tunel, balanční klády, kmeny stromů, kruhová lavička kolem stromu, ovocné keře,stromy… Budeme jim ale připomínat i to, jak důležité je třeba ticho, při kterém lze poslouchat zvuky hmyzu nebo zpěv ptáků. Zkrátka budeme se snažit vychovat z nich předškoláky, kteří dovedou žít v souladu s přírodou a jejími zákony. Na výuku v nové zahradě se ve škole všichni těšíme.

K dotvoření správné atmosféry zahrady pomohli také rodiče, kteří na výzvu školky přinášeli sazenice, nasbírané přírodniny či proutí. Velmi si vážíme jejich pomoci, protože právě jejich zásluhou nám na zahradních záhoncích přibývají skalničky i bylinky, rozrostla se sbírka hrnečků, které nám teď zdobí dřevěný plůtek, a k environmentální výchově můžeme využívat plody stromů, různé šišky nebo ořechy.

Školní zahrada v přírodním stylu se stala oázou mezi domy v síd lišti pro děti i dospělé.

o_zahrade